zondag 24 juni 2012

Altered book lesson 10- Altered book les 10

Woh did these two weeks go fast!! I've created some fun pages, althought not all about the theme for this weeks lesson: Lesson 10: Magazine images and frames. Made possible by Elizabeth on her blog!!
I didn't have any idea what to do with the magazine images. I just didn't get inspired... boehoe. 
Yesterday my order with a lot of art supply finally arrived!! I was sooo happy :)
Deze afgelopen twee weken zijn echt voorbij gevlogen. Ik heb een paar mooie/leuke pagina's gemaakt hoewel ze niet allemaal over het thema van deze week gaan. Les 10 van Elizabeth's workshop gaat over Magazine plaatjes en randen. Ik heb niets met het thema magazine plaatjes gedaan want ik had gewoon geen inspiratie.... boehoe.
Gister kwam eindelijk mijn pakket binnen met inkten, verven etc dat ik had besteld. Plus nog een ander pakketje wat ik donderdag had besteld, Oh ik wordt daar toch zo blij van......

All good stuff!!!!
Allemaal leuke spulletjes!!

Two weeks ealier I recieved a pakket full of masking/washi tape, al nice collors!! so I used these for my first page about frames:
Twee weken terug ontving een pakketje vol masking/washi tape, allemaal mooie kleurtjes!! Deze heb ik dan ook voor mijn eerste pagina over randen gebruikt:
Masking/Washi tape and PaperArtsy stamps.

My second page is really really easy. While I was doubting about what to make My eye spoted the wallpaper with the nice flowers. I looked like a flower framed by another sooo that's the first and then I made al little face in the flower.
De tweede pagina was eigenlijk wel zo super simpel! Terwijl ik aan het dubben was over wat ik nog meer zou maken, viel mijn ook op een rol behang met geweldige bloemen erop. De ene bloem leek wel omrand door een andere bloem, een gezichtje in het midden en voila, klaar.Last but not least I made a dubble set which didn't follow the theme. I found the quote in the Dutch magazine FLOW.
Laatste voor vandaag is deze dubbele pagina die geen thema volgt. De quite heb ik in de FLOW gezien.

CraftersWorkshop Template, Liquitex acrylic paint, some stamps, home made letterstamps.

I hope you all had a great weekend and have a nice week!
Ik hoop dat jullie allemaal een leuk weekend hebben gehad en en fijne week hebben!

Love Susan


vrijdag 15 juni 2012

Altered book lesson 9 - Altered book les 9

For this weeks lesson we were able to make a mess on our worktables and kitchen dressers; creating backgrounds! Elizabeth suggested a lot of materials and the different ways to use them. I don't have any alcohol inks so that limited my options a little bit. Only a little bit.
Because I really liked the result of the Bubble background I tried that one first. The result wasn't anywhere near Elizabeth's result. I think I din't use enough ink.
But still I managed to make some background with the liquid.

Om de opdrachten voor deze weeks les: Het maken van achtergronden, mochten we een enorme puinhoop van onze werktafels en aanrechten maken. Elizabeth gaf een groot aantal voorbeelden met veel verschillende materialen. Ik heb geen alcohol inkt dus die kon ik niet maken maar de keuze bleef enorm.
Omdat ik het resultaat van de bellen achtergond zo mooi vind heb ik die eerst geprobeerd. Helaas lukte het totaal niet. Ik denk dat ik te weinig inkt heb gebruikt. Maar goed zonde om weg te gooien dus ik heb toch nog wat aardigs weten te fabriceren:

The next one I've tried was the cling wrap and acrylic background. Had some real fun and the results are awsome:
De volgende methode was met huishoudfolie en acryl verf. Erg leuk om te doen en geweldig eindresultaat:
In the top one I added some bronzcolored acrylic paint, in the other I added some golden perfect pearls from ranger.
In de bovenste heb ik bronskleurige acrylverf gebruikt in de onderste wat gouden perfect pearls van ranger.

Next backgrounds are based on the Napkin, Glazes, and Rubber Stamp Background
Althought I didn't use any....I used my tissuepaper. I received a pakket full of different colors a week ago and couldn't wait to use it. I made some pompons and two backgrounds:


De volgende achtergronden zijn gebaseerd op de servet, glazes en stempel achtergond. Ik heb geen van deze gebruikt, maar mijn tissuepapier dat een paar weken terug binnengekomen was. Ik heb deze achtergronden gemaakt en wat pompons. Leuk!!
Ponpons :)

I hadn't ever heard of the technique for the Oil Pastel and Gesso Background and it was wonderfull. I really like how the oilpastel seems to desolve. 
Ik had nog nooit gehoord van de techniek met olie pastels en gesso achtergrond maar het was geweldig. Ik vond het erg leuk om te zien hoe de oliepastel lijkt op te lossen.


Then there was the Grunge background (acrylic paint and credit card), I've used this before. So I altered it a bit. I put on the paint with a brayer and because I found the colors a bit too dark I've used a creditcard dipped in Gesso to "scrap" some paint of. It really worked great.
I immediately used the background but you can still see some of it.
Daarna nog de "Grunge" achtergrond gemaakt (met acryl verf en een credit card), ik heb dit al eens eerder gebruikt en de techniek ietswat aan gepast. Ik heb een brayer gebruitk om de kleuren aan te brengen en daarna een creditcard gedipt in geesso gebruikt om de verf ietswat weg te schrapen en de kleuren wat lichter te krijgen. Het werkte erg goed en hoewel ik de achtergrond al heb gebruikt kun je toch nog wel zien wat het resultaat is.


I still want to try out the Shaving Cream Backgrounds, I've seen some great projects on youtube. They use it to get a marble effect. I'm wainting for a packet to arrive with some lovely acrylic inks.

Nu wil ik alleen de scheerschuim achtergrond nog uitproberen. Ik heb een paar geweldige projecten gezien op youtube waar ze het gebruikten om een marble effect te creeeren. Ik wacht nog op een bestelling waarin een paar mooie acryl inkten in zitten.

Thanks for reading!
Bedankt voor het kijken en lezen!

Love Susanvrijdag 1 juni 2012

Altered book lesson 8 - Altered book les 8

So another update on Elizabeth's turorial Lesson 8 was all about Color.... Jippie. I like :)
First we had to make a color wheel, mine isn't quite finished yet. I have to scramble a few more magazines together too finish it but here is what I have so far:
Zo een nieuwe update voor Elizabeth's tutorial Les 8, alles over Kleur... joepie. Leuk :)
Eerst moesten we een kleuren cirkel maken. De mijne is nog niet helemaal af, ik moet nog wat tijdschriften bijelkaar zien te rapen, maar dit is wat ik tot nu toe heb:

We also had to make some backgrounds using : "wet sgraffito".  (paint page, let dry, paint with other color and scrape away paint) Well I didn't do a background. My page was just too inspirational. There was a lovely boat/ship on it and I just had too use it. So I used my new delusional spray inkt with gesso for the first layer:
Als tweede werd er gevraagd om achtergronden te maken met de techniek: "wet sgraffito".  (papier verven, laten drogen, opnieuwe verven met een andere kleur en dan verf wegschrapen)
Ik heb alleen geen achtergronden gemaakt omdat ik de pagina te mooi en inspirerend vond. Het zeilschip vind ik prachtig en wilde ik graag behouden. De 1ste verflaag bestaat uit delusional spray inkts vermengd met gesso.
Gesso and dylusions

I covered the boat/ship with some Gel medium so no paint would stick too it, let it dry and used acrylic paint, a bit of modelingpaste for the second layer. For creating weaves I've used a plastic knife and for the air I've used a homemade pencil thing made from a branch.
Ik heb het zeilschip bedekt met Gel medium zodat ik eventuele nieuwe verf er makkelijker af kon halen. Nadat het geheel gedroogd was heb ik acryl verf met een beetje modelingpasta gebruikt voor de tweede laag. De golven heb ik "gekrast" met een plastic wegwerp mes, de lucht met een zelfgemaakt pennetje van een takje.
(gesso and dylusions) + acrylic paint, modeling paste and magazine images.
Oh and the pinquins are from my still growing pile of interesting images. I've use a fine black pencil to redraw some lines on the boat/ship soo it shows a bit more.
I'm soooooo pleased with the end result. :)
Oh en de pinguins komen uit mijn groeiende stapel met interessante/ leuke plaatjes. Het zeilschip heb ik met een zwart pennetje wat opgehaald zodat het beter zichtbaar werd.
Ik ben zoooo blij met het eindresultaat :)

Here are some close-ups and the tools I've used.
Hier zijn nog wat close-ups en foto's van de spullen die ik heb gebruikt.

Have a lovely weekend! (without Hail!!)
Fijn weekend allemaal!

Love Susan