woensdag 25 januari 2012

Stempels / Stamps

Resultaat van de afgelopen maand. Vooral de kattenpootjes waren lastig, ze zijn zo klein.
The stamps I made last month. Especially the litte cat footprints were "difficult", they're just so tiny.

zondag 8 januari 2012

Giftcard with a twitch / Tegoed bon, maar dan anders


This is a late post about Christmas, we give presents with Christmas and not on the 5th of December with "Sinterklaas", but they have to be real presents so no giftcards or money. Well this year my sister didn't make a detailed wishlist so I really didn't know what type of stuff she wanted. So I bought a giftcard for Ikea and made a pictureframe with the giftcard on the backsite.
Een late Kerst update. Wij geven altijd cadeautjes met Kerst ipv Sinterklaas, maar geen cadeaubonnen of geld. Het moet een echt cadeautje zijn. Dit jaar was lastig, vooral voor mijn zus want ze had wel een lijstje maar geen details erop gezet dus dan weet ik niet wat voor soort wasmand ed ze wil hebben. Dus bij hoge uitzondering toch maar een cadeaukaart van de Ikea gekocht. Om het dan toch meer op een cadeautje te laten lijken heb ik er een fotolijstje omheen gemaakt. Het zou haast als suprise voor Sinterklaas door kunnen gaan. :)


The end result. I haven't made one before and  I was very pleased with myself ;).
Het eindresultaat. Ik heb nog nooit eerder zoiets gemaakt en ik was erg blij met het eindresultaat ;).
The only tricky thing was how to hold the picture in place, so I made this:
Het enige wat lastig was, was hoe de foto op de goede plek bleef zitten, dus heb ik dit gemaakt:

It worked like a charm. Taking the picture was a bit tricky.
Het werkt super goed. Het maken van de foto was wat lastiger.

Love Susan

dinsdag 3 januari 2012

Framing cards / Kaarten inlijsten

The last week of last year, I found myself cleaning my study and what did I re-discover: cards I purchased in Marocco a few years ago:
In de laaste week van vorig jaar heb ik mijn studeerkamer opgeruimd en wat vond ik daar terug: kaarten die ik een paar jaar geleden tijdens een studiereis in Marokko had gekocht:
In the photoframe there's only place for 4 of them so these are the lucky ones:
In het fotoframe dat ik heb zijn slechts plek voor 4 foto's/kaarten, deze vier heb ik uitgekozen:


And then there is our really nice, sweet and especially inquisitive Ragdoll-cat House walking around, and he thought the photoframe would make a perfect place to lay on and take a nap
Nu hebben wij een hele leuke, lieve en vooral nieuwsgierige ragdoll rondlopen die het fotoframe de perfecte plek vond om op te gaan liggen en een dutje te doen:
House : I like this one, can I have it please, pretty please
Me: House it's a photoframe not something to sleep on, use your very expensive basket you never use...
House: No I like this one
Me: But I want to hang it on the wall
House: Ha the boss has to drill some holes first, and he won't be home till this evening, LET ME SLEEP
Me: OK, smart ass. "cuddle cuddle".

House: Oh dit vind ik een fijn plekje, mag ik het hebben alsjeblieft, alsjeblieft
Ik: House, het is een fotoframe, geen slaapplekje. Ga maar in je dure mandje liggen dat je nooit gebruikt..
House: Nee, ik wil hier
Ik: Maar ik wil het aan de muur hangen
House: Ha de baas moet eerst gaatjes boren voordat je het op kunt hangen en hij komt vanavond pas thuis, LAAT ME SLAPEN
Ik: Ok, slimmerik. "knuffel, knuffel".
5 minutes later:
Isn't he cute!
Is hij niet schattig!

Eventually in the evening:
Uiteindelijk 's avonds:


I really like the spot where I put it. I walk by it a few time a day and it makes me happy every time!
Ik ben erg tevreden over de plek waar het nu hangt, ik loop er meerdere keren per dag langs en elke keer brengt het me een glimlach.

Love Susan

maandag 2 januari 2012

Gelukkig 2012 / Happy 2012

Goede voornemens 2012 / Good intentions for 2012

1. Proberen minder perfectionistisch te zijn (het staat wel als vijfde op de tekening maar het maakt het leven wel een heel stuk makkelijker)/ Try to be less perfectionistic (it states 5th on the drawing but I think it will make my life much easier)

2. Afvallen, 10 kilo of meer over het hele jaar. Met een beloningssysteem :) / Lose weight, 20 pounds or more over the entire year. With remuneration system:)

3. Meer sporten en bewegen. / Being more active and sport more 

4. Afstuderen / graduate.

5. Blog wekelijks bijhouden, Illustrion Friday(tja dat is ook nog een doel dus....;)), foto's en gewicht. / Weekly update on my Blog with Illustration Friday (thats a good intention on its on ...;)), photo's and Weight to keep track on the losing weigth progress....

Als dit alles lukt ben ik gelukkig! En mocht het een dag niet goed gaan; je kan elke dag opnieuw beginnen! / If all of this is successful I will be very happy! And if doesn't go wel one day; I can restart every day!

Een heel gelukkig 2012! / A very happy 2012!
Dat al je dromen, wensen en goede voornemens uit mogen komen./
That all your dreams, wishes and good intentions may come true.
 Love Susan