zaterdag 24 december 2011

Christmas stamps / Kerst stempels

I made them a bit late, just today so I won't use them this year but next year I wanna make my own Christmas cards so then they will come in handy!
Ik heb ze vandaag pas gemaakt, dus een beetje aan de late kant. Dit jaar zal ik ze niet meer gebruiken maar als ik volgend jaar mijn eigen kerstkaarten maak zullen ze wel van pas komen!

Birthday Cards / Verjaardagskaarten


Card 1 / Kaart 1
With Darkroom door Wordstamp Birthday stamp. I used my Derwent Inktense blocks to color the stamp, and stamped it on wet paper. (I used  the mini mister from ranger to wet the paper) after the first print I moistened the stamp with the mini mister, 2 sprays and printed a second one on dry paper. That worked really wel.
I used some inchies I made before (also from Darkroom door) and used the vintage photo Distess ink to make the paper look older, a strip of left over paper which I ponsded with the ribbon pons from Fiskars. A bit of organza ribbon and Ready!
Gemaakt met de Bithday stempel van Darkroom door. Ik heb Derwent Inktense Blocks gebruikt om de kleuren op de stempel te zetten en deze heb ik afgedrukt op vochtig papier. (Ik gebruik de mini mister spray van Ranger om het papier vochtig te maken) na de eeste afdruk heb ik de stempel zelf vochtig maakt met 2 prays van de mini mister en heb de stempel op droog papier voor een tweede keer afgedrukt. Ging erg goed!
Verder heb ik een paar inchies gebruikt die ik eerder had gemaakt en vintage photo Distress inkt om het papier ouder te laten lijken. Een strookje overgebleven papier geponsd met de ribbon pons van Fiskars en daar wat gevlochten organzalint doorheen gewerkt en Klaar!

Detail
Card 2 / Kaart 2

This card is based on a Thank Your card made by StampingMathilda. To ink my stamp I used the Inktense Blocks from Derwent. Same technique I used for card 1. Only I made a print with the inchies stamp on top of the seconds print with the word stamp. So thats why you see the green letters in the inchies. I used the vintage photo distress ink  for the paper with the words and on the outline of the green paper from the inchies. So they would stand out more. The green papier from the inchies and the green paper with the little white flowers comes from the paper pad: out of print made by BasicGrey.
Deze kaart is gebaseerd op een Bedankt kaart gemaakt door StampingMathilda. Voor de afdruk heb ik gebruik gemaakt van de Inktense Blocks van Derwent. Ik heb dezelfde techniek gebruikt als bij kaart 1, alleen heb ik bovenop de 2e afdruk met de woordstempel een afdruk van de inchies gemaakt met Distress Vintage photo inkt. Daardoor zie je de groene letters op de achtergrond. Ook de randen heb ik met Distress Vintage photo inkt bewerkt. Bij de groene randen rondom de inchies heb ik vooral de zijkanten goed geinkt zodat ze beter zouden opvallen. De groene randen rondom de inchies en het groene papier met de witte bloemetjes komen uit de paperpad: out of print gemaakt door BasicGrey

Playing with inchies / Spelen met de inchies


Yes, I had some time to play with my new stamps from Darkroom door.
Eindelijk had ik wat tijd om m'n nieuwe stempels van Darkroom door uit te proberen!

Inchies on normal drawing paper, with vintage foto Distress ink and normal black ink.
Inchies op gewoon tekenpapier, met vintage foto inkt van Distress en gewone zwarte inkt.


Inchies on transparant paper. This paper doesn't let it withdraws the ink. So the Vintage photo Distress ink print is a bit blurry. The white print was made with StazOn opaque Cotton White. This ink has an oilly basis and was hard to remove from the stamp after using it. But the effect is great and the print was very detailed.
Inchies op transparant papier. De inkt kan niet in dit papier trekken waardoor de afdruk met de Vintage phote Distress inkt wat vaag is geworden, haast een aquarel effect heeft gekregen. De witte afdruk heb ik gemaakt met StazOn opaque Cotton White. Dit is inkt op oliebasis en heel lastig van de stempel te verwijderen. De afdruk is echter wel heel scherp en gedetailleerd. 

At the university we use the transparant paper a lot, well actually the thinner version. The one I used here is pretty thick (when you make a mistake you can scratch it with a little blade to delete it.) We normally color the back, so the inks won't blend and the outerlines will stay detailled.
Op de universiteit gebruiken we het transparante papier erg veel, nou eigenlijk de dunnere variant op rol. Schetspapier. Het papier waar ik de stempels op heb afgedrukt is vrij dik (als je een foutje in je tekening maakt kun je dit met een mesje wegkrabben). Wij kleuren meestal op de achterkant van de originele tekenening, zodat de inkt niet vermengd en de randen gedetailled blijven.
Inchies on transparant paper stamped with the StazOn opaque and collored with Bruynzeel Metallic.
Inchies op transparant papier gestempeld met de StazOn opaque en ingekleurd met Bruynzeel Metallic. 

This is how the back looks, not that nice.
Dit is hoe de achterkant eruit ziet, niet zo mooi.

zaterdag 17 december 2011

Weekend goodness

For a little relax time we went to Chateau du Raay in Baarlo, we have been there before and it's a great hotel with goodsize beds (2.10 mtr) and delicious food!
Le chateau

view from the room
The dining and breakfast room. In Christmas style! Funfact: all the chandelier are different.
And than when we came home and there was a parcel for me with a lot of fun creative stuff:

There was more; beautifull paper and new knifes, I can't wait to try everything. Too bad my desk and study really need a cleaning session. So that's how I will be spending my sunday, a real clean up of my desk and clossets. Hopefully it won't take al day and I can go and "play" with my new stuff!

vrijdag 2 december 2011

December agendasorry, the pictures aren't that good, made them in the evening with just a little ligt on.
 My new project for this year, making my own agenda! It's quit relaxing and fun to do :)