zaterdag 24 december 2011

Playing with inchies / Spelen met de inchies


Yes, I had some time to play with my new stamps from Darkroom door.
Eindelijk had ik wat tijd om m'n nieuwe stempels van Darkroom door uit te proberen!

Inchies on normal drawing paper, with vintage foto Distress ink and normal black ink.
Inchies op gewoon tekenpapier, met vintage foto inkt van Distress en gewone zwarte inkt.


Inchies on transparant paper. This paper doesn't let it withdraws the ink. So the Vintage photo Distress ink print is a bit blurry. The white print was made with StazOn opaque Cotton White. This ink has an oilly basis and was hard to remove from the stamp after using it. But the effect is great and the print was very detailed.
Inchies op transparant papier. De inkt kan niet in dit papier trekken waardoor de afdruk met de Vintage phote Distress inkt wat vaag is geworden, haast een aquarel effect heeft gekregen. De witte afdruk heb ik gemaakt met StazOn opaque Cotton White. Dit is inkt op oliebasis en heel lastig van de stempel te verwijderen. De afdruk is echter wel heel scherp en gedetailleerd. 

At the university we use the transparant paper a lot, well actually the thinner version. The one I used here is pretty thick (when you make a mistake you can scratch it with a little blade to delete it.) We normally color the back, so the inks won't blend and the outerlines will stay detailled.
Op de universiteit gebruiken we het transparante papier erg veel, nou eigenlijk de dunnere variant op rol. Schetspapier. Het papier waar ik de stempels op heb afgedrukt is vrij dik (als je een foutje in je tekening maakt kun je dit met een mesje wegkrabben). Wij kleuren meestal op de achterkant van de originele tekenening, zodat de inkt niet vermengd en de randen gedetailled blijven.
Inchies on transparant paper stamped with the StazOn opaque and collored with Bruynzeel Metallic.
Inchies op transparant papier gestempeld met de StazOn opaque en ingekleurd met Bruynzeel Metallic. 

This is how the back looks, not that nice.
Dit is hoe de achterkant eruit ziet, niet zo mooi.

1 opmerking:

Karen @ Pieces of Contentment zei

Beautiful. I've not tried the opaque white, I do have a StazOn black which I also find hard to clean off stamps.